Informacja dotycząca dostępnych środków na poszczególnych formach aktywizacji osób bezrobotnych

Email Drukuj

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej posiada środki finansowe na realizację programów rynku pracy. Formy realizowane w ramach poszczególnych programów adresowane są do następujących grup osób bezrobotnych, dla których ustalono II profil pomocy:

1. Bezrobotni do 30 roku życia:

 • bon na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia
 • bon szkoleniowy  dla bezrobotnego do 30 roku życia

2. Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy określeni w art. 49 ustawy  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj. bezrobotni do 30 roku życia, długotrwale bezrobotni, bezrobotni powyżej 50 roku życia, bezrobotni korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej, bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, bezrobotni niepełnosprawni:

 • dofinansowanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej

3. Bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej

 • dofinansowanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej

4. Bezrobotni w wieku 30 -50 lat:

 • dofinansowanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej

5. Informujemy Pracodawców, iż nadal posiadamy środki na realizację Trójstronnych Umów Szkoleniowych dla bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej

6. Pracodawcy mogą ubiegać się nadal o środki  Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców
w wieku 45 lat i więcej.

Osoby bezrobotne zainteresowane wybraną formą wsparcia, dla których nie ustalono dotychczas profilu pomocy proszeni są o kontakt ze swoim doradcą klienta w celu określenia profilu pomocy.

Wzory wniosków znajdą Państwo na stronie internetowej PUP, są również dostępne u doradców klienta w siedzibie urzędu.

Nabór prowadzimy do wyczerpania limitu środków. W sytuacji wyczerpania kwoty limitu środków na realizację powyższych form Powiatowy Urząd Pracy  niezwłocznie wstrzyma nabór, o czym poinformuje poprzez swoją stronę internetową.

Osoby bezrobotne zainteresowane powyższymi formami prosimy
o kontakt ze swoim doradcą klienta, u którego Państwo uzyskają wszystkie szczegółowe informacje.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z form wsparcia.

Poprawiony: czwartek, 30 października 2014 10:33
 

Zapraszamy na spotkanie informacyjne

Email Drukuj

W dniu 07.11.2014 oraz w godzinach 10.00-14.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej będą obecni przedstawiciele firmy Promedica Care Sp. z o.o. poszukujący pracowników do opieki nad osobami starszymi w Niemczech.

Promedica24 to lider wśród firm oferujących pracę dla Opiekunów osób starszych w Niemczech. Oferuje legalną i bezpieczną formę współpracy oraz największy pakiet świadczeń dodatkowych. Poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Opiekunka / Opiekun osób starszych w Niemczech

Praca na stałe, na zastępstwo – od zaraz!

Praca polega na towarzyszeniu osobie starszej i wspieraniu jej w czynnościach życia codziennego, takich jak pomoc w poruszaniu się, pielęgnacji, w przygotowywaniu i przyjmowaniu posiłków oraz w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS, JEŻELI:

 • posługujesz się językiem niemieckim w stopniu komunikatywnym
 • masz doświadczenie w opiece nad osobami starszymi lub chorymi

ZAPEWNIAMY:

 • bezpieczną i legalną formę współpracy
 • bardzo atrakcyjne zarobki i opłacony ZUS
 • pakiety dodatkowych ubezpieczeń
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje
 • sprawdzone, dobrane oferty
 • indywidualne wsparcie Twojego opiekunka kontraktu
 • 24 godzinną pomoc Promedica24 podczas wyjazdu

Wszystkich zainteresowanych szczegółami zapraszamy do Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej w/w terminie.

Poprawiony: środa, 29 października 2014 09:34
 

Podsumowanie Regionalnych Targów Pracy

Email Drukuj

Tegoroczne Regionalne Targi Pracy zostały zorganizowane w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach i Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku. Uroczystego otwarcia dokonał Starosta Skarżyski Michał Jędrys oraz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Arkadiusz Piecyk. Głos zabrał również Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej Roman Wojcieszek oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej Roman Białek.

Szacujemy, że odwiedziła je rekordowa liczba osób – blisko: 2 tys. Odwiedzający Targi mogli skorzystać z prawie 430 ofert pracy, poznać ofertę edukacyjną firm szkoleniowych, szkół oraz uczelni wyższych z regionu. W specjalnie zorganizowanej strefie wspierania przedsiębiorczości swoje stoiska miały instytucje pomagające powstać i rozwijać istniejące podmioty gospodarcze.

W Targach udział wzięło ponad 50 wystawców w tym 25 pracodawców przede wszystkim  
ze Skarżyska, Starachowic oraz  z Kielc. Swoje oferty zaprezentował również duże firmy
o ogólnopolskim zasięgu. Zgłoszono również oferty pracy za granicą: głównie na terenie Niemiec
i Holandii. Najbardziej poszukiwani byli opiekunowie osób starszych, nie brakowało ofert pracy
z branży budowlanej, przetwórstwa spożywczego, motoryzacji, automatyki.

Pracodawcy przeprowadzili rozmowy z 1041  osobami zainteresowanymi podjęciem pracy. Do dalszego postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowały się  224 osoby.

Poprawiony: wtorek, 28 października 2014 07:49
 

OFERTY ODBYCIA STAŻU U PRACODAWCY

Email Drukuj

Informujemy, iż na dzień 25.09.2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej dysponuje ofertami stażów u pracodawcy w następujących zawodach:

 • PRACOWNIK BIURA PODRÓŻY - ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE ZAAWANSOWANYM

UWAGA!!!  Z powyższych ofert mogą skorzystać wyłącznie osoby zarejestrowane o ustalonym profilu pomocy będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Dodatkowe informacje każdy zainteresowany może uzyskać u swojego doradcy klienta.

Poprawiony: wtorek, 28 października 2014 09:02
 

Nabór wniosków: Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Email Drukuj

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej w związku z otrzymaniem kwoty 68.000 zł w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego ogłasza dla zainteresowanych pracodawców nabór wniosków:

Formularz wniosku:

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

Wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego

UWAGA!  Środki w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznacza się na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku 45 lat i więcej.

Wnioski można składać od 4 sierpnia 2014r. bezpośrednio w budynku PUP Skarżysko-Kamienna w godz. 7:00 – 15:00.

Złożone wnioski będą realizowane na zasadzie do wyczerpania środków.
W sytuacji wpłynięcia wniosków, które zostaną rozpatrzone pozytywnie i wyczerpania kwoty limitu środków na ich realizację, Powiatowy Urząd Pracy  niezwłocznie wstrzyma nabór o czym poinformuje poprzez swoją stronę internetową oraz komunikat na tablicy ogłoszeń.

Wnioski dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.pupskarzysko.pl.

Osoby do kontaktu:

Kierownik Działu Promocji Zatrudnienia Michał Skórski; pokój nr 104, tel. 41 25 17 310, od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 15.00.

Więcej informacji o Krajowym Funduszu Szkoleniowym: Co warto wiedzieć o Krajowym Funduszu Szkoleniowym?

 

 

Poprawiony: poniedziałek, 18 sierpnia 2014 07:20
 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Email Drukuj

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z nowelizacją Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, został wprowadzony nowy instrument:  Krajowy Fundusz Szkoleniowy (zwany dalej KFS), w ramach którego środki Funduszu Pracy przeznacza się na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników
i pracodawców w wieku 45 lat i więcej.

W chwili obecnej wystąpiliśmy o przyznanie środków na ten cel w związki z czym, by lepiej zaplanować ich wydatkowanie zwracamy się z uprzejmą prośbą  o  wypełnienie Ankiety, badającej zapotrzebowanie na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w wieku 45 lat i więcej.

ANKIETA – do pobrania

Wypełnioną ankietę proszę przesłać drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  lub fax-em pod nr (41) 25 17 306

Co warto wiedzieć o Krajowym Funduszu Szkoleniowym?

Środki KFS przeznaczone są na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców tj. na:

 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem;

Pracodawca może złożyć  wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego
w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

W pierwszym okresie, tj. w latach 2014-2015 środki KFS będą przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących (pracowników i pracodawców) w wieku 45 lat i więcej.

Środki KFS przyznane pracodawcom na podstawie umowy zawartej ze starostą (dyrektorem powiatowego urzędu pracy), stanowią pomoc de minimis.

W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie:

- do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,

- do 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca   jest mikroprzedsiębiorcą,  nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub  całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. euro).

 

Podstawa prawna: art. 69a Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.)

Osoby do kontaktu:

Specjalista do spraw rozwoju zawodowego - doradca klienta Magdalena Kosiec-Rykowska; pokój nr 105 , tel. 41 25 17 383, od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 15.00.

 

 

Program Aktywizacja i Integracja