Ogłoszenie o rozstrzygnięciu pierwszego etapu konkursu do programu ,,Staż-doświadczenie, który owocuje Edycja IV

Email Drukuj


OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PIERWSZEGO ETAPU KONKURSU DO PROGRAMU

„STAŻ – DOŚWIADCZENIE, KTÓRE OWOCUJE” EDYCJA IV

 

W dniu 17.12.2014 r. o godzinie 10.00 komisja konkursowa w pełnym składzie dokonała otwarcia kopert oraz oceny formalnej ofert, które wpłynęły do Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku – Kamiennej do dnia 15.12.2014 r. (z uwzględnieniem stempla pocztowego).

Wpłynęło 21 ofert. Wszystkie złożone w terminie w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Staż – doświadczenie, które owocuje” Edycja IV. Po otwarciu kopert i weryfikacji ofert stwierdzono, że 7 ofert nie spełnia wymogów formalnych stawianych w ogłoszeniu konkursowym. Pozostałe oferty przechodzą do kolejnego etapu – testu sprawdzającego wiedzę i umiejętności kandydatów.

Do dalszego etapu przeszły następujące osoby:

 

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

(poczta)

1

Bienias Małgorzata

Skarżysko - Kamienna

2

Błach Paweł

Skarżysko Kościelne

3

Gałuszka Karol

Skarżysko - Kamienna

4

Karbownik Patryk

Skarżysko - Kamienna

5

Kocia Filip

Skarżysko - Kamienna

6

Konewka Wiktor

Skarżysko - Kamienna

7

Lis Karolina

Skarżysko Kościelne

8

Lis Małgorzata

Skarżysko Kościelne

9

Lunge Katarzyna

Bliżyn

10

Nowakowska Agata

Skarżysko - Kamienna

11

Piętek Karol

Skarżysko - Kamienna

12

Wiatr Katarzyna

Skarżysko - Kamienna

13

Wijas Maja

Skarżysko - Kamienna

14

Zięba Justyna

Suchedniów

 

Osoby, które przeszły pierwszy etap zostaną poinformowane telefonicznie o terminie drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego, czyli teście sprawdzającym wiedzę kandydatów z zakresu podstawowych przepisów skarbowych, ochrony danych osobowych oraz kodeksu postępowania administracyjnego i umiejętności obsługi komputera.

 

Test odbędzie się 22.12.2014 r.

 

Dokumenty osób, których kandydatury nie przeszły pierwszego etapu, będą do odebrania w Powiatowym Urzędzie Pracy (Hala bezpośredniej obsługi  - Parter, Stanowisko Nr 8) przez okres 7 dni od umieszczenia listy kandydatów spełniających wymagania formalne na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku – Kamiennej. Dokumenty nie odebrane we wskazanym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

identyfikacji obszarów szkoleniowych

Email Drukuj


Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej sporządzając listę zawodów i specjalności z uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych i umiejętności zawodowych, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiet dotyczących identyfikacji obszarów szkoleniowych, które umożliwiłyby osobom zarejestrowanym nabycie nowych kwalifikacji oraz znalezienie odpowiedniej pracy.

 

Prosimy o wypełnianie ankiet w formie pisemnej i złożenie do dnia 31.12.2014r.

Pozyskane informacje zostaną wykorzystane w pracach nad tworzeniem planu szkoleń na 2015 r.

Ankieta pracodawcylink do pobrania

Ankieta instytucje (OPS, KIS, CIS, PCPR, OHP, szkoły ponadgimnazjalne)link do pobrania

Ankieta bezrobotnilink do pobrania

Poprawiony: piątek, 19 grudnia 2014 07:31
 

Pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej

Email Drukuj

Szanowni Państwo!

W dniu 12.11.2014 w świętokrzyskim Centrum Biznesu w Starachowicach  odbyło się uroczyste podpisanie setnej umowy w programie ,,Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”.
Pragniemy Państwa zachęcić do zapoznania się i skorzystania z kolejnej edycji rządowego projektu ,,Pierwszy biznes- wsparcie w starcie” mającego na celu pomoc finansową w postaci niskooprocentowanych pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie województwa świętokrzyskiego i lubelskiego.

Wnioski można składać od 17.11.2014.

Więcej informacji na temat projektu i kontakt do instytucji realizującej projekt znajdą Państwo na stronie: www.pierwszybiznes.farr.pl

Wnioski o przyznanie pożyczki przyjmowane są w biurach Fundacji Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach:

- Starachowice, ul. Mickiewicza 1a

- Kielce, ul. Warszawska 21/9

- Ostrowiec Św., ul. Siennieńska 38

- Skarżysko-Kam., ul. 1-go Maja 49

Ogólne informacja na temat  pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej  - instrumentu realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego: http://www.pupskarzysko.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=769&Itemid=242

Poprawiony: piątek, 14 listopada 2014 07:06
 

Podsumowanie Regionalnych Targów Pracy

Email Drukuj

Tegoroczne Regionalne Targi Pracy zostały zorganizowane w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach i Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku. Uroczystego otwarcia dokonał Starosta Skarżyski Michał Jędrys oraz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Arkadiusz Piecyk. Głos zabrał również Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej Roman Wojcieszek oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej Roman Białek.

Szacujemy, że odwiedziła je rekordowa liczba osób – blisko: 2 tys. Odwiedzający Targi mogli skorzystać z prawie 430 ofert pracy, poznać ofertę edukacyjną firm szkoleniowych, szkół oraz uczelni wyższych z regionu. W specjalnie zorganizowanej strefie wspierania przedsiębiorczości swoje stoiska miały instytucje pomagające powstać i rozwijać istniejące podmioty gospodarcze.

W Targach udział wzięło ponad 50 wystawców w tym 25 pracodawców przede wszystkim  
ze Skarżyska, Starachowic oraz  z Kielc. Swoje oferty zaprezentował również duże firmy
o ogólnopolskim zasięgu. Zgłoszono również oferty pracy za granicą: głównie na terenie Niemiec
i Holandii. Najbardziej poszukiwani byli opiekunowie osób starszych, nie brakowało ofert pracy
z branży budowlanej, przetwórstwa spożywczego, motoryzacji, automatyki.

Pracodawcy przeprowadzili rozmowy z 1041  osobami zainteresowanymi podjęciem pracy. Do dalszego postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowały się  224 osoby.

Poprawiony: wtorek, 28 października 2014 07:49
 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Email Drukuj

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z nowelizacją Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, został wprowadzony nowy instrument:  Krajowy Fundusz Szkoleniowy (zwany dalej KFS), w ramach którego środki Funduszu Pracy przeznacza się na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników
i pracodawców w wieku 45 lat i więcej.

W chwili obecnej wystąpiliśmy o przyznanie środków na ten cel w związki z czym, by lepiej zaplanować ich wydatkowanie zwracamy się z uprzejmą prośbą  o  wypełnienie Ankiety, badającej zapotrzebowanie na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w wieku 45 lat i więcej.

ANKIETA – do pobrania

Wypełnioną ankietę proszę przesłać drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  lub fax-em pod nr (41) 25 17 306

Co warto wiedzieć o Krajowym Funduszu Szkoleniowym?

Środki KFS przeznaczone są na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców tj. na:

  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem;

Pracodawca może złożyć  wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego
w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

W pierwszym okresie, tj. w latach 2014-2015 środki KFS będą przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących (pracowników i pracodawców) w wieku 45 lat i więcej.

Środki KFS przyznane pracodawcom na podstawie umowy zawartej ze starostą (dyrektorem powiatowego urzędu pracy), stanowią pomoc de minimis.

W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie:

- do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,

- do 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca   jest mikroprzedsiębiorcą,  nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub  całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. euro).

 

Podstawa prawna: art. 69a Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.)

Osoby do kontaktu:

Specjalista do spraw rozwoju zawodowego - doradca klienta Magdalena Kosiec-Rykowska; pokój nr 105 , tel. 41 25 17 383, od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 15.00.

 

 

UWAGA! Zmiana sposobu rejestrowania się w PUP po raz pierwszy

Email Drukuj

Szanowni Państwo!

 

W celu usprawnienia procesu profilowania pomocy dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy informujemy, że od dnia 01.07.2014r. wszyscy mieszkańcy powiatu rejestrujący się po raz pierwszy jako osoby bezrobotne mogą dokonać tego na 2 sposoby:

1) osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 1 Maja 105 pokój nr 7 oraz 12 na parterze budynku;

2)      drogą elektroniczną: rejestracja on-line (instrukcja rejestracji on-line , platforma ePUAP).

 

 

Osoby, które pragną po raz pierwszy zarejestrować się w urzędzie pracy zapraszamy do jego siedziby lub zachęcamy do skorzystania z możliwości rejestracji on-line.
Poprawiony: piątek, 27 czerwca 2014 12:17
 

Program Aktywizacja i Integracja