Podsumowanie Regionalnych Targów Pracy

Email Drukuj

Tegoroczne Regionalne Targi Pracy zostały zorganizowane w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach i Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku. Uroczystego otwarcia dokonał Starosta Skarżyski Michał Jędrys oraz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Arkadiusz Piecyk. Głos zabrał również Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej Roman Wojcieszek oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej Roman Białek.

Szacujemy, że odwiedziła je rekordowa liczba osób – blisko: 2 tys. Odwiedzający Targi mogli skorzystać z prawie 430 ofert pracy, poznać ofertę edukacyjną firm szkoleniowych, szkół oraz uczelni wyższych z regionu. W specjalnie zorganizowanej strefie wspierania przedsiębiorczości swoje stoiska miały instytucje pomagające powstać i rozwijać istniejące podmioty gospodarcze.

W Targach udział wzięło ponad 50 wystawców w tym 25 pracodawców przede wszystkim  
ze Skarżyska, Starachowic oraz  z Kielc. Swoje oferty zaprezentował również duże firmy
o ogólnopolskim zasięgu. Zgłoszono również oferty pracy za granicą: głównie na terenie Niemiec
i Holandii. Najbardziej poszukiwani byli opiekunowie osób starszych, nie brakowało ofert pracy
z branży budowlanej, przetwórstwa spożywczego, motoryzacji, automatyki.

Pracodawcy przeprowadzili rozmowy z 1041  osobami zainteresowanymi podjęciem pracy. Do dalszego postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowały się  224 osoby.

 

Zaproszenie na Regionalne Targi Pracy

Email Drukuj

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane na Regionalne Targi Pracy, które odbędą się 22.10.2014 w Skarżysku-Kamiennej w godzinach od 10.00 do 13.00
w Hali Sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym.

Swój udział w Targach potwierdziło 52 wystawców w tym 25 pracodawców oferujących 433 miejsc pracy. Znajdą Państwo m.in. oferty z branż: usług opiekuńczych, motoryzacyjnej, budowlanej, przetwórstwa żywności, obsługi magazynowej oraz prac prostych w rolnictwie, marketingu, jak również automatyki i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie. Swoją ofertę przedstawią również w strefie edukacji firmy oferujące możliwość podnoszenia kwalifikacji, natomiast w strefie wspierania przedsiębiorczości pojawią się instytucje realizujące działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!!!

Poprawiony: wtorek, 21 października 2014 11:17
 

Dodatkowe środki na aktywizację zawodową bezrobotnych z "rezerwy" Funduszu Pracy

Email Drukuj

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej otrzymał z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej decyzję z dnia 09.10.2014r. znak: DF-I-4021-13-13-JW/14 o przyznaniu dodatkowych środków Funduszu Pracy w wysokości 700,0 tyś. zł. na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

Adresatami programu są: osoby bezrobotne, które w dniu zastosowania wobec nich wsparcia mają ukończony 30 rok życia lecz nie ukończyli 50 roku życia.

W ramach programu zostały przewidziane poniższe formy  wsparcia:

 • staże
 • dofinansowanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • refundacja ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Osoby bezrobotne spełniające w/w kryteria, zainteresowane wybraną formą wsparcia, proszone są o kontakt ze swoim doradcą klienta.

Poprawiony: wtorek, 14 października 2014 10:05
 

Regionalne Targi Pracy 22.10.2014 Skarżysko-Kamienna

Email Drukuj

Już 22.10.2014 (środa) w Skarżysku-Kamiennej w godzinach od 10.00 do 13.00 w Hali Sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym odbędą się REGIONALNE TARGI PRACY. Targi są organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej oraz  Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Serdecznie zapraszamy na nie wszystkie osoby szukające pracy i pracodawców poszukujących pracowników.

Zgłoszenia pracodawców chcących wziąć udział w Targach przyjmuje do 17.10.2014 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej Pośrednik Pracy Mariusz Żak  pod nr telefonu (41) 25 17 380 lub na adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .


 

Bezpłatne szkolenia warsztatowe w ramach projektu "Moja własna firma "

Email Drukuj

Zarząd Skarżyskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Innowacji zaprasza na bezpłatne szkolenia warsztatowe w ramach Projektu „Moja Własna Firma”, finansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Miejsce szkolenia - siedziba Skarżyskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości
i Innowacji, Skarżysko-Kamienna, ul. Plac Floriański 1, III piętro pok. 322-323. W ramach zajęć organizator zapewnia uczestnikom materiały szkoleniowe, poczęstunek
i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

Termin szkoleń:

20 -24 października 2014 roku.


Zakres tematyczny szkolenia:

 • prawne aspekty zakładania i funkcjonowania firmy,
 • podstawy rachunkowości firmy,
 • podstawy przedsiębiorczości społecznej,
 • podstawowe informacje z zakresu dokumentacji i rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym,
 • formy opodatkowania firmy,
 • procedury związane z rejestracją firmy,
 • podstawy prawa pracy,
 • praktyczne tworzenie biznes planu,
 • analiza działalności firmy i otoczenia rynkowego,
 • podstawy zarządzania i marketingu,
 • ustalenie przychodów i kosztów, analiza finansowa oraz rentowność,
 • wsparcie indywidualne doradcy zawodowego, psychologa.

 

Poprawiony: piątek, 10 października 2014 14:53
 

OFERTY ODBYCIA STAŻU U PRACODAWCY

Email Drukuj

Informujemy, iż na dzień 25.09.2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej dysponuje ofertami stażów u pracodawcy w następujących zawodach:

 • PRACOWNIK BIURA PODRÓŻY - ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE ZAAWANSOWANYM
 • KELNER

UWAGA!!!  Z powyższych ofert mogą skorzystać wyłącznie osoby zarejestrowane o ustalonym profilu pomocy będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Dodatkowe informacje każdy zainteresowany może uzyskać u swojego doradcy klienta.

Poprawiony: czwartek, 02 października 2014 14:10
 

Program Aktywizacja i Integracja