Strona główna lpik LPIK nr 2 Suchedniów

 

LPIK nr 2 Suchedniów , ul. Sportowa 1 , tel. 41 2517-270

Przyjmowanie interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-13:30

 

ZAKRES DZIAŁANIA:

  • udzielanie informacji na temat całego katalogu usług oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy dla osób bezrobotnych , poszukujących pracy oraz pracodawców
  • wydawanie zaświadczeń , druków, wniosków
  • zgłoszenie zamiaru wyrejestrowania z ewidencji PUP
  • pośrednictwo pracy

 

W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z:

  • obsługą bezrobotnych w zakresie aktywizacji zawodowej
  • obsługą pracodawców
  • składaniem wniosków dotyczących szkoleń, dodatku aktywizacyjnego, stażu, przygotowania zawodowego,finansowania studiów podyplomowych, uzyskania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej ,refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy i innych należy zgłaszać się do CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Powiatowego Urzędu Pracy przy ulicy 1-go Maja 105 w Skarżysku- Kamiennej od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 13:30, tel. 41 25 17-300 , fax. 41 2517-306.

 


 

Generator Współpracy